YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Youtube Twitter Facebook

Öğrenciler İçin

-Askerlik Sevk Tehiri/Sevk Tehir İptal Dilekçesi

-Benzerlik ve İntihal Raporu

-Çeşitli Formlar

-Danışman Değişikliği Formu

-Tez Öneri Formu

-Danışman Atama Formu

-Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formları

-Doktora Yeterlilik Formaları

-Not İtiraz Formu

-Tez Ön İnceleme Formu

-Yüksek Lisans Tez Savunma Formları

-Kayıt Silme ve Kayıt Dondurma Formları

-Tez Çalışması sonuçlanması adımları