BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Youtube Twitter Facebook

Öğrenciler İçin

Askerlik Sevk Tehiri / Sevk Tehiri İptal Dilekçesi

Mezun Öğrenci ilişik Kesme Raporu

Kayıt Silme veya Dondurma Formu

Danışman Değişikliği Formu

Tez Öneri Formu

Çeşitli Formlar

Tez Çalışması Benzerlik ve İntihal Raporu Formu

Y.L Tez Savunma Formları

Doktora Yeterlilik Formları

Not İtiraz Formu

Danışman Atama Formu

Tez Ön İnceleme Formu