BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Youtube Twitter Facebook

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile ilgili Mevzuat

YÖK Lisansüstü Eğitm ve Öğretim Yönetmeliği

Yeni Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programının Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Tez Çalışması Benzerlik ve İntihal Raporu  Uygulama Yönergesi