BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Youtube Twitter Facebook
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. Maddesi'nin 6. bendinde "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılabilmesi için; kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydının silindiğini gösterir resmi bir belgeyi Enstitümüze kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydını sildirmediği takdirde anılan yönetmelik gereği kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

Ayrıca; Enstitümüz 2016-2017 Güz Dönemi kesin kayıt hakkı kazananlar, kesin kayıt yaptırmaya gelirken istenilen belgelere ilave olarak ADLİ SİCİL BELGESİ getirmeleri gerekmektedir.

 

 

18.08.16 09:21