BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Youtube Twitter Facebook

Erasmus     Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan Üniversitemiz, Erasmus kapsamında değişim öğrencisi olarak yurtdışına öğrenci gönderebilmektedir.

Enstitümüz 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunla 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen yeni ek maddelerle Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

Enstitümüz lisansüstü eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim ...